Pszichológia
Bemutatkozás
Bemutatkozás

Bemutatkozás

2006 óta dolgozom férjemmel saját egészségügyi vállalkozásunkban Győrben. Kettőnk munkája több ponton összefonódik, pácienseink testi-lelki harmóniájának és egyensúlyának visszanyerése közös célunk. Az egyetem elvégzése után több területen szereztem szakmai tapaszlatot és ez határozta meg szakirányú képesítéseimet.

Az diploma megszerzését követő első éveimet szomatikus osztályon töltöttem, kardiológiai betegek pszichés rehbilitációjával foglalkoztam. A gyógyítással párhuzamosan tanácsadói munkába is aktívan bekapcsolódtam. 16 évig készség és képességfelméréseket végeztem multinacionális cégek részére a hatékonyabb vezető és munkaerő kiválasztást segítve. Ez az irány a szervezet- és munkapszichológiába adott mélyebb betekintést. Később az oktatásban és szupervízori munkámban is hasznosíthattam a meglévő tapasztalataimat. Mind a hallgatók, mind a segítő munkában résztvevő kollégáktól érkező rendszeres visszajelzés közös fejlődésünket szolgálta.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál eltöltött évek tapasztalatai indítottak el a Családterápiás képzés irányába. A diszfunkcionális családok egyre több terhelt szülő-gyerek kapcsolatot, párkapcsolati problémát, válást generálnak. A válás ténye, a gyermekelhelyezés, a szülővel való kapcsolattartás egy sor döntő fontosságú kérdést vetnek fel. Ez esetben szakmai team-ben dolgozva igyekszünk az érintett felek segítségére lenni.

A Kaáli Intézet megnyitása (1999.) városunkban azonnal érdeklődésem középpontjába került. Az Intézetvezető főorvos inspiráló hozzállása indított el a meddőség lélektani hátterének tanulmányozásán túl a párok pszichés támogatásáig. A két évtizedes tapasztalataimból több kongresszuson adtam elő a témában. Az Intézet megalapításának tizedik évforulólójára kiadott könyvben helyet kapott a meddőség lélektani háttere, ennek megírására kaptam lehetőséget. Klinikai szakpszichológusként elkötelezett híve vagyok a bizonyítottan hatékony kognitív pszichoterápiának. Szükség szerint integratív szemléletben dolgozom, ötvözöm a kognitív és személyközpontú, pszichodinamikus terápia elemeit. Munkám során mindig a páciens egyedi problémáihoz, igényeihez, aktuális állapotához és teherbíró képességéhez illeszkedő módszert választok. Tudásomat a munkában szerezett tapasztalatimon túl igyekszem folyamatosan gyarapítani konferenciákon, továbbképzéseken.

Végzettség

Pszichológus (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia szak)

Képesítések

 • Felnőtt Klinikai és Mentálhigiéniai Szakpszichológus ( Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest)
 • VIKOTE- Magatartásterapeuta (Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Tudatos jelenlét (Mindfulness) alapú kognitív terápia tanári tanfolyam (Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest)
 • Család-rendszer terápia , Dr.Tarján Emőke
 • Pszichoterapeuta jelölt (Semmelweis Egyetem, Budapest)

Szakmai tapasztalatok

 • Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Kardiológiai osztály, Győr
 • Gyermekjóléti Szolgálat, Győr
 • Családsegítő Szolgálat, Győr
 • Classis Humán Vezetési Tanácsadó Kft.
 • Széchényi István Egyetem Egészségtudományi Kar, oktatás, Győr
 • Anima Telefonos Lelkisegélyszolgálat, szupervízor, Győr
 • Kaáli Intézet, Győr
 • WMN Online Magazin
 • Plasztimed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Győr

Dr. Kőváriné Szalánczi Krisztina